Hurtiglenker

 

Nonfood.no

Produktsøk

Hva vil du søke etter:
Hva vil du søke på:

Du er her:

Verktøylinje

 

Lilleborg Profesjonells systemer, produkter og produksjon gir lav miljøbelastning

Lilleborg Profesjonell søker kontinuerlig å redusere miljøbelastningen av renholdsprodukter, -utstyr og -systemer, inkludert valg av produksjonsteknologi. Kundens krav til hygiene og renhold må samtidig være oppfylt, og mange av våre kundegrupper har selv- og lovpålagte standarder for dette. Vi skal møte disse utfordringene gjennom kontinuerlige forbedringsprogrammer i retning av en mer miljøtilpasset virksomhet som også inkluderer forbruk av vann, kjemikalier og energi.

Også i produksjonen på fabrikken i Ski er det fokus på bruk av ”riktige” ”innsatsstoffer”, samt resirkulering og gjenbruk av bl.a. vann. Støy og utslipp til luft måles, og tiltak iverksettes. Avfall kildesorteres og sendes til deponi. Det utarbeides oversikter/rapporter over hvor mye som leveres til avfall og iltak iverksettes.


Kvalitetssystem
 
Lilleborg Profesjonell har et kvalitetssystem som er sertifisert av Nemko AS etter NS-EN ISO 9001:2000-standarden (første gang i 1994). Alle våre prosesser er inkludert i kvalitetssystemet. Sertifiseringen innebærer at vi årlig gjennomgår interne og eksterne revisjoner. 
Lilleborg AS fabrikken i Ski er sertifisert etter miljøstandarden NS-EN ISO 14001. I tillegg er fabrikken sertifisert etter standardene EN-NS ISO 9001 (kvalitet) og OHSAS 18001 (arbeidsmiljø og sikkerhet). Fabrikken har vært sertifisert etter disse standardene siden 2001.


Kompetanse, lover og regler

Lilleborg AS har en egen utviklingsavdeling og laboratorium som består av 20 personer med opp til 40 års ansiennitet. Avdelingen besitter således en solid kompetanse og erfaring innenfor alle områder av renhold og hygiene, og er det desidert ledende miljøet i Norge innenfor renholdskjemi. Ansvarsområdene ligger innenfor regelverk, produktutvikling og innovasjon, kurs, kundestøtte, rådgivning og ikke minst å sikre at produktene har en optimal løsning når det gjelder kvalitet, effektivitet og miljøtilpasning.

Lovpålagte krav og frivillige tiltak Lilleborg etterlever: 

 • Alle produkter er merket i samsvar med krav i ”Produktforskriften”
 • Sikkerhetsdatablader for merkepliktige og ikkemerkepliktige produkter
 • Substitusjonsplikt (Produktloven)
 • REACH – registrering, evaluering og autorisasjon av råvarer
 • Alle produkter tilmeldes Giftinformasjonen (døgnåpen vakttelefon: 22 59 13 00)
 • Teknisk utstyr dokumenteres og merkes i henhold til gjeldende normer og direktiver (CE-merking).
 
Merking og returordninger
 
Lilleborg Profesjonell har svanemerkede produkter innen de fleste renholdskategorier der det finnes kriterier for dette. Lilleborg AS var den første i Norge med et svanemerket produkt (Omo flytende) i 1993.
Vi søker også å ha et utvalg NAAF (Norges Astma- og Allergiforbund) godkjente produkter.
 
Lilleborg Profesjonell er medlem i flere returordninger som gjør det enkelt for kundene å levere restemballasje til gjenbruk og gjenvinning:
 • Grønt Punkt Norge AS: ordningen innebærer at vi betaler et vederlag som skal gå til drift av innsamlings- og gjenvinningsordningene for brukt emballasje. Det betyr at våre kunder kostnadsfritt kan levere emballasje til gjenbruk eller gjenvinning. For mer informasjon: www.grontpunkt.no
 • Noreko AS: i sammarbeid har vi etablert en returordning for fat og en ordning for direkte gjenbruk av plastcontainere. Gjennom denne avtalen tilbys våre kunder gratis retur av fat til vår samarbeidspartner, med målsetning om at fatene skal vaskes og gjenbrukes. Containerne returneres fra kunde, rekondisjoneres og gjenbrukes av Lilleborg Profesjonell til samme formål. Mer om ordningen kan man finne ved å gå inn på www.noreko.no
 • El-retur: ordning for retur og gjenvinning av utstyr tilknyttet strøm.
 
For mer informasjon besøk vår hjemmeside www.lilleborgprofesjonell.no der kan du laste ned ”Helse, miljø, sikkerhet & kvalitet,” en redegjørelse om våre tanker rundt produksjon, produktutvikling og emballasje.
 • Opptatt av miljø..? Velg blant våre 63 miljømerkede varianter.

  I Lilleborg Profesjonells innovasjons- og utviklingsprosess blir miljømerking og Substitusjonsplikten tillagt stor vekt, og vi forsøker kontinuerlig å påvirke kundene til å velge de best mulig miljøtilpassede metoder og produkter. Vedlagt oversikt over vårt miljmerkede sortiment.

ASKO kampanje - Nonfood

September - oktober

Gå ikke glipp av tilbudene. Det er all grunn til å velge produktene som er på ASKO- kampanje i september og oktober.
Sterke merkevarer fra de ledende leverandørene!

Gå til kampanjesiden

Nonfood.no. En del av Norgesgruppen.

CorePublish CMS