Hurtiglenker

 

Du er her:

Verktøylinje

 

FOKUS PÅ MILJØET

Georgia-Pacific Finland Oy var den første papirprodusent i Norden som implementerte miljøsertifiseringen ISO14001. Fabrikken forplikter seg dermed til å evaluere og kontrollere den innflytelsen produksjonen har på miljøet. De fleste av de produserte hygieneprodukterne er Svanemerket.

Retningslinjer for miljø

Som en naturlig del av organisasjonens virksomhet bestreber vi oss på å tilfredsstille våre kunders behov og forventninger, og samtidig ta hensyn til miljøet.

Våre retningslinjer for miljø er i samsvar med følgende prinsipper:

  • Vi jobber hele tiden med å forbedre driften for å forhindre skader på og forurensning av miljøet.
  • Vår virksomhet er i samsvar med gjeldende og kommende miljøstandarder samt lover og forskrifter fra myndigheterne.
  • Vi samarbejder med myndigheterne og andre interessenter.
  • Vi bestreber oss hele tiden på å utvikle produksjonsmetodene, prosessene, produktene og tjenestene og samtidig ta hensyn til økonomisk effektivitet, kostnadseffektivitet og miljøpåvirkning.
  • Når vi velger fiberråmateriale, kjemikalier og emballasjemateriale, ser vi på hvilken miljøpåvirkning de forårsaker og prøver å reducere skadevirkningene til et minimum.
  • Når det gjelder miljøvern ligger fokuset på å spare energi og vann, redusere avfallsmengden og øke gjenbruken.
  • Hver og en av oss har et ansvar for å ta vare på miljøet.
  • Vi kommuniserer åpent med våre ansatte og kunder om miljøspørgsmål.

 

Ønsker du å vite mere om vad Gerogia-Pacifik gjør for miljøet? Sjekk på vår web-side under startside/miljø/miljøløsninger:

www.lotusprofessional.no

 

 

Nonfood.no. En del av Norgesgruppen.

CorePublish CMS