Hurtiglenker

 

Du er her:

Verktøylinje

 

SCA i Carbon Disclosure Leadership Index

SCAs arbeid for å motvirke klimaforandringer har for tredje året på rad kvalifisert foretaket til the Carbon Disclosure Leadership Index. Denne indeksen representerer 655 institusjonelle investorer med 78 billioner USD i forvaltet kapital.

The Carbon Disclosure Leadership (CDP) index løfter frem nordiske børsnoterte organisasjoner som framviser en profesjonell innstilling og styring av informasjonsgiving om klimaforandringer.
260 nordiske organisasjoner har svart på CDP:s spørreskjema 2012 med spørsmål om drivhusgasser, karbondioksidmål og risikoer og muligheter forbundet med klimaforandringer.

Av disse har 26 bedrifter blitt valgt ut til å inngå i indeksen. Bedriftene blir bedømt utfra sin informasjonshåndtering om klimaforandringer og en høy score indikerer en god intern datahåndtering og forståelse om hvordan klimaforandringer påvirker bedriften.

DP-indeksen er et evalueringsverktøy for institusjonelle investorer og premierer bedrifter somhar best rapporteringsrutiner og som er mest framgangsrike med å minske karbondioksidutslipp samt motvirke klimaforandringer.

The Nordic 260 Report og de bedrifter som inngår i the Carbon Disclosure Leadership Index finns på www.cdproject.net.

Nonfood.no. En del av Norgesgruppen.

CorePublish CMS