Hurtiglenker

 

Verktøylinje

 

 

Den grønne tråden går igjen i hele vårt miljøarbeid

 

  • Vi støtter sertifiserte skogsbruk, og har en ambisjon om at så stor mengde som mulig av våre råvarer skal komme fra sertifiserte skoger.
  • Vi har redusert vårt energiforbruk, og utslippet av nitrogen og fosfor.
  • Vi har redusert vårt strømforbruk med 4 GWh i løpet av 3 år. Det tilsvarer strømforbruket i 800 eneboliger.
  • Slamkvarteret er en av Metsä Tissues største miljøinvesteringer noensinne. Håndteringen av returpapiret ved Katrinefors bruk generer fiberslam som omgjøres til energi. Dette gir fjernvarme til 6 000 husstander i Mariestad.
  • Vi samarbeider med transportører som er sertifiserte, eller har kommet langt i prosessen.
  • Mer enn halvparten av det brenselet vi bruker, er biobrensel.

 

Nonfood.no. En del av Norgesgruppen.

CorePublish CMS